Новости

Почетна » Новости
Видео: Бучавата како втора најголема еколошка причина за здравствени проблеми

Видео: Бучавата како втора најголема еколошка причина за здравствени проблеми

Центарот за правни истражувања и анализи во рамки на проектот Унапредување на квалитетот и одговорноста во Македонскиот правосуден сектор финансиран...

Анализа на пресуда – Будајева и други против Русија (Повреда на членот 2 од ЕКЧП низ призма на еколошка правда)

Анализа на пресуда – Будајева и други против Русија (Повреда на членот 2 од ЕКЧП низ призма на еколошка правда)

Правото на живот е применливо исклучиво во два вида ситуации: опасни активности направени од човек и природни катастрофи надвор од...