Заштита на природата

Почетна » Области » Заштита на природата
Видео: Бучавата како втора најголема еколошка причина за здравствени проблеми

Видео: Бучавата како втора најголема еколошка причина за здравствени проблеми

Центарот за правни истражувања и анализи во рамки на проектот Унапредување на квалитетот и одговорноста во Македонскиот правосуден сектор финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија изработи информативно видео за негативното влијание на Бучавата во животната средина како и националната правна рамка на оваа тема.

Извор: фејсбук

Новинарска истражувачка сторија: Националниот парк Маврово – незаштитена убавина

Најголемото заштитено подрачје во државата, националниот парк Маврово, својот статус на заштитено подрачје го добило во 1949 година, кога Народното Собрание на НР Македонија да ги прогласило шумските предели околу Мавровско поле за национален нарк. Но, денес Маврово се соочува со опасност засекогаш да ги загуби највредните атрибути поради кои и ја заслужило заштитата бидејќи нема правно заокружен статус на национален парк. Законот за заштита на природата, донесен во 2004 година, и неговите измени и дополнувањата од 2013 година создадоа законска обврска за државата да изврши репрогласување на постоечките национални паркови. Но, за разлика од националните паркови Пелистер и Галичица,...