Амбиентен воздух

Почетна » Области » Амбиентен воздух

Покана за конференција за контаминација на почва

На 14ти и 15ти ноември 2023 во Македонската Академија на Науките и уметностите, во заедничка организација на Државниот инспекторат за животната средина и Европската мрежа на инспекторатите за животната средина IMPEL ќе се одржи конференција за контаминација на почва во рамки а кластерот води и почви. На конференцијата ќе бидат присутни 25 експерти од Европа кои ќе имаат свои презентации. Во прилог линкот за следење на конференцијата доколку не сте во можност да ја проследите во живо  Link to CONNECT (MS Teams)

Новинарска сторија: Бучавата еден од најголемите непријатели на животната средина

Новинарска сторија: Бучавата еден од најголемите непријатели на животната средина

Секој гласен, непријатен и неочекуван звук кој во организмот создава штетни ефекти е бучава. Според негативното влијание врз животната средина, таа се наоѓа во самиот врв, заедно со загадувањето на воздухот и водата и е проблем кој е распространет во целиот свет. Загадувањето од бучавата главно се должи на сообраќајот, градежните активности, индустриско – производните активности, како и активности од јавниот живот кои директно влијаат на здравјето на луѓето и квалитетот на живеењето. Секојдневно се соочуваме со бучава која може да биде постојана, испрекината – кога настанува од еден или повеќе извори со неправилни и ненадејни прекини и почетоци и...

Тркалезна маса – заштита од бучава во животната средина

Тркалезна маса – заштита од бучава во животната средина

Центарот за правни истражувања и анализи на ден 17.05.2023 година во рамки на проектот ,,Унапредување на квалитетот и одговорноста во македонскиот правосуден сектор”  организира тркалезна маса на тема – Заштита од бучава во животната средина. Проектот е резултат на континуираната финансиска поддршка од Амбасадата на Кралството на Холандија во Република Северна Македонија. На настанот присуствуваа претставници од МЖСПП, ДИЖС, МВР, МАНУ, општини   и невладини организации кои се засегнати и се занимаваат со оваа проблематика. Никола Јовановски, програмски менаџер на ЦПИА, во своето поздравно обраќање, се заблагодари за големата заинтересираност за присуство на настанот. Напомена дека идејата за тркалезната маса...