Категорија: Новости

Информација за одржан координативен состанок на Платформата за еколошка правда 30.03.2021
Напис

Информација за одржан координативен состанок на Платформата за еколошка правда 30.03.2021

На 30 март 2021 година беше одржан првиот координативен состанок на Платформата за еколошка правда. Целта на состанокот беше избор на Претседател, заменик претседател и секретар на Платформата за еколошка правда.

Презентација на документот за јавни политики „Како до ефикасна и ефективна еколошка правда?“
Напис

Презентација на документот за јавни политики „Како до ефикасна и ефективна еколошка правда?“

На ден 03 март 2021 преку онлајн платформата Зум, Центарот за правни истражувања и анализи го промовираше документот за јавни политики „Како до ефикасна и ефективна еколошка правда?“

Дали внатрешните механизми за заштита на животната средина се ефективни и ефикасни?
Напис

Дали внатрешните механизми за заштита на животната средина се ефективни и ефикасни?

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви информативно видео со главните празнини во правната рамка за животната средина во Северна Македонија.

Новинарска сторија: Обелоденети празнините, недостатоците и можностите на институционалната и законодавната рамка во 5 области на животната средина
Напис

Новинарска сторија: Обелоденети празнините, недостатоците и можностите на институционалната и законодавната рамка во 5 области на животната средина

Постоењето на предизвици во работата и функционирањето на националните институции со надлежности за заштита и зачувување на животната средина не е тајна.

Што претставува Платформата за еколошка правда?
Напис

Што претставува Платформата за еколошка правда?

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви кратко видео со информации за целта на платформата, нејзините членови и информации како можете да се приклучите кон неа.

Новинарска сторија: Широк консултативен процес – патот кон еколошка правда
Напис

Новинарска сторија: Широк консултативен процес – патот кон еколошка правда

Моменталниот социо-економски систем е карактеризиран со општествена поставеност која го овозможува продлабочувањето на економската и политичката нееднаквост во интерес на мал број на луѓе, а на грб на здравјето на планетата Земја како и на останатите 99% од нејзината популација

Презентација на анализа на празнини и недостатоци во институционалната и правната рамка за животната средина
Напис

Презентација на анализа на празнини и недостатоци во институционалната и правната рамка за животната средина

Центарот за правни истражувања и анализи на 27 јануари ја промовираше Анализата на празнините и недостатоците- предизвици и можности за институционалната и правната рамка на животната средина. Анализата беше презентирана од ЦПИА и од експертскиот тим кој ги дискутираше клучните заклучоци и воочените проблеми во областа на животната средина, заштитата на природата, управувањето со отпад,...

Зошто платформа за еколошка правда?
Напис

Зошто платформа за еколошка правда?

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви инфографик со информации за целта на платформата, нејзините членови и информации како можете да се приклучите кон неа. Линк: Инфографик-Платформа-за-еколошка-правда-860×575.jpg (860×575) (ekoloskapravda.mk)