Категорија: Новости

Дали внатрешните механизми за заштита на животната средина се ефективни и ефикасни?
Напис

Дали внатрешните механизми за заштита на животната средина се ефективни и ефикасни?

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви информативно видео со главните празнини во правната рамка за животната средина во Северна Македонија.

Новинарска сторија: Обелоденети празнините, недостатоците и можностите на институционалната и законодавната рамка во 5 области на животната средина
Напис

Новинарска сторија: Обелоденети празнините, недостатоците и можностите на институционалната и законодавната рамка во 5 области на животната средина

Постоењето на предизвици во работата и функционирањето на националните институции со надлежности за заштита и зачувување на животната средина не е тајна.

Што претставува Платформата за еколошка правда?
Напис

Што претставува Платформата за еколошка правда?

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви кратко видео со информации за целта на платформата, нејзините членови и информации како можете да се приклучите кон неа.

Новинарска сторија: Широк консултативен процес – патот кон еколошка правда
Напис

Новинарска сторија: Широк консултативен процес – патот кон еколошка правда

Моменталниот социо-економски систем е карактеризиран со општествена поставеност која го овозможува продлабочувањето на економската и политичката нееднаквост во интерес на мал број на луѓе, а на грб на здравјето на планетата Земја како и на останатите 99% од нејзината популација

Презентација на анализа на празнини и недостатоци во институционалната и правната рамка за животната средина
Напис

Презентација на анализа на празнини и недостатоци во институционалната и правната рамка за животната средина

Центарот за правни истражувања и анализи на 27 јануари ја промовираше Анализата на празнините и недостатоците- предизвици и можности за институционалната и правната рамка на животната средина. Анализата беше презентирана од ЦПИА и од експертскиот тим кој ги дискутираше клучните заклучоци и воочените проблеми во областа на животната средина, заштитата на природата, управувањето со отпад,...

Зошто платформа за еколошка правда?
Напис

Зошто платформа за еколошка правда?

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви инфографик со информации за целта на платформата, нејзините членови и информации како можете да се приклучите кон неа. Линк: Инфографик-Платформа-за-еколошка-правда-860×575.jpg (860×575) (ekoloskapravda.mk)

Основање на платформата за еколошка правда
Напис

Основање на платформата за еколошка правда

На 15-ти декември во просториите на Македонската академија на науките и уметностите беше презентирано основањето на Платформа за еколошка правда, како дел од проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“. Настанот го отвори академик д-р Владо Камбовски кој преку филозофијата на екоцентризмот ја претстави универзалната вредност и значење на екологијата, чувањето и унапредувањето на животната...