Категорија: Новости

Новинарска сторија: Инвазијата на Путин, енергетска (не)сигурност и (не)правда, климатска криза и решенија
Напис

Новинарска сторија: Инвазијата на Путин, енергетска (не)сигурност и (не)правда, климатска криза и решенија

Инвазијата на Русија врз Украина во последните два месеци обелодени многу од општествените проблеми на Западот. Сведоци сме на раселувањето на милиони, убивањето на илјадници, огромна економска штета, инфлација, очекувана рецесија и расистичко медиумско известување во однос на бегалската криза како резултат на војната. Иако империјалистички војни и окупации се водат на различни страни од...

Уставна тужба
Напис

Уставна тужба

Во рамки на Проектот за добро управување со животната средина, финансиски подржан од Британската Амбасада Скопје, Центарот за правни истражувања и анализи изработи информативно видео за тоа што ако се воведе уставна тужба во Република Северна Македонија?

Извор: фејсбук
Напис

Новинарска истражувачка сторија: Националниот парк Маврово – незаштитена убавина

Најголемото заштитено подрачје во државата, националниот парк Маврово, својот статус на заштитено подрачје го добило во 1949 година, кога Народното Собрание на НР Македонија да ги прогласило шумските предели околу Мавровско поле за национален нарк. Но, денес Маврово се соочува со опасност засекогаш да ги загуби највредните атрибути поради кои и ја заслужило заштитата бидејќи...

Инфографик: Национално координативно тело за еколошка правда и оперативни тимови за работа
Напис

Инфографик: Национално координативно тело за еколошка правда и оперативни тимови за работа

КЛИКНИ ТУКА ЗА ИНФОГРАФИК ВО ПОДОБРА РЕЗОЛУЦИЈА Во рамки на Проектот за добро управување со животна средина, ЦПИА изработи инфографик кои се фокусира на прашањето KAKO да се придонесе до ПОДОБРУВАЊЕ во откривањето и гонењето на кривичните дела против животната средина и природата. Проектот е финансиран од Владата на Обединетото Кралство, преку Британската амбасада Скопје.

Новинарска сторија: Еколошката правда и криминалот – Којотот и Брзата птица Итрица
Напис

Новинарска сторија: Еколошката правда и криминалот – Којотот и Брзата птица Итрица

Околу 110 милиони кубни метри отпадни води, според податоци на Државниот завод за статистика, годишно се испуштаат во македонските реки. За сликата да биде појасна, тоа е двојно повеќе од вкупното количество вода што ја имаат сите вештачки езера во земјава.

ДЕБАТА: УЛОГАТА НА УСТАВНИОТ СУД ВО ЗАШТИТАТА НА ПРАВОТО НА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА
Напис

ДЕБАТА: УЛОГАТА НА УСТАВНИОТ СУД ВО ЗАШТИТАТА НА ПРАВОТО НА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА

На 08 февруари 2022 година, Центарот за правни истражувања и анализи одржа дискусија на тема ,,Улогата на Уставниот суд во заштита на правото на здрава животна средина’’, на која присуствуваа претставници од платформата за еколошка правда и групата Блупринт – за реформи во правосудството.

КУРИКУЛУМ ЗА ЕКОЛОШКА ПРАВДА ЗА ОБУКИ НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ
Напис

КУРИКУЛУМ ЗА ЕКОЛОШКА ПРАВДА ЗА ОБУКИ НА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ

Во рамки на „Проект за добро управување со животна средна“ Центарот за правни истражувања и анализи во соработка со Академијата за судии и јавни обвинители изготви Курикулум за еколошка правда за обука на судии и јавни обвинители. Kако цели на обуката се поставуваат: Вовед и запознавање со меѓународното право на животна средина, Поврзување на концептот...

Новинарска сторија: Признавање на екоцидот – поставување на законска должност за грижа за животот на Земјата
Напис

Новинарска сторија: Признавање на екоцидот – поставување на законска должност за грижа за животот на Земјата

Независниот експертски панел за правната дефиниција на ‘екоцид’ го дефинира овој поим како „сурови и незаконски дејствија извршени со сознание дека постои значителна веројатност за сериозна, широко распространета или долгорочна штета на животната средина предизвикана од тие дела.“

РОДОВИТЕ АСПЕКТИ ВО ПРЕВЕНЦИЈАТА НА ЕКОЛОШКИОТ КРИМИНАЛ
Напис

РОДОВИТЕ АСПЕКТИ ВО ПРЕВЕНЦИЈАТА НА ЕКОЛОШКИОТ КРИМИНАЛ

Еколошкиот криминал и прашањата за животната средина се особено важни за Северна Македонија, како земја во развој каде што главните предизвици во оваа област се идентификуваат во загадувањето на воздухотот, управувањето со отпад, квалитетот на водата, заштитата на природата и индустриско загадување и управување со ризици. За таа цел Центарот за правни истражувања и анализи...