Категорија: Новости

РОДОВИТЕ АСПЕКТИ ВО ПРЕВЕНЦИЈАТА НА ЕКОЛОШКИОТ КРИМИНАЛ
Напис

РОДОВИТЕ АСПЕКТИ ВО ПРЕВЕНЦИЈАТА НА ЕКОЛОШКИОТ КРИМИНАЛ

Еколошкиот криминал и прашањата за животната средина се особено важни за Северна Македонија, како земја во развој каде што главните предизвици во оваа област се идентификуваат во загадувањето на воздухотот, управувањето со отпад, квалитетот на водата, заштитата на природата и индустриско загадување и управување со ризици. За таа цел Центарот за правни истражувања и анализи...

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛ
Напис

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛ

Во рамки на проектот „Проект за добро управување со животната средина“, Центарот за правни истражувања и анализи ја изготви „Компаративната анализата на стратегии за справување со еколошки криминал“.

Презентација на Компаративната анализа на стратегии за справување со еколошки криминал и предлог новиот сет на кривични одредби во Кривичниот Законик
Напис

Презентација на Компаративната анализа на стратегии за справување со еколошки криминал и предлог новиот сет на кривични одредби во Кривичниот Законик

На 02.12.2021 Центарот за правни истражувања и анализи во хотел Арка ја презентираше  Компаративната анализа на стратегии за справување со еколошки криминал и предлог новиот сет на кривични одредби за заштита на животната средина во Кривичниот Законик

ВТОРА ФОКУС ГРУПА СО ЧЛЕНОВИТЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК
Напис

ВТОРА ФОКУС ГРУПА СО ЧЛЕНОВИТЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА ЗА ИЗМЕНИ НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Центарот за правни истражувања и анализи како дел од проектот „Проект за добро управување со животната средина“ на 19ти ноември 2021 во хотел TCC Grand Plaza ја одржа втората фокус група за подготовка на нов сет на кривични одредби во новиот Кривичен законик во однос на заштитата на животната средина со членовите на работната група за измени на кривичниот законик.

ФОКУС ГРУПА СО ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ „НОВИ И ИЗМЕНЕТИ КРИВИЧНИ ОДРЕДБИ ВО ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА”
Напис

ФОКУС ГРУПА СО ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ „НОВИ И ИЗМЕНЕТИ КРИВИЧНИ ОДРЕДБИ ВО ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА”

Центарот за правни истражувања и анализи како дел од проектот „Проект за добро управување со животната средина“ поддржан од Британската амбасада Скопје, на 9ти ноември 2021 во хотел Мериот ја одрдржа првата фокус група за подготовка на нов сет на кривични одредби во новиот Кривичен законик во однос на заштитата на животната средина со присуство на граѓански организации кои долги години се актвивни во борбата за зачувување на животната средина.

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НИЗ ПРИЗМАТА НА ПРАКСАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА – ДОБРИ И ЛОШИ ПРАКТИКИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
Напис

ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НИЗ ПРИЗМАТА НА ПРАКСАТА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА – ДОБРИ И ЛОШИ ПРАКТИКИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Во рамки на проектот „Проект за добро управување со животната средина“, Центарот за правни истражувања и анализи ја изготви анализата „Заштитата на животната средина низ призмата на праксата на Европскиот суд за човекови права – добри и лоши практики во Република Северна Македонија“.

Одржана 6-та сесија на Охридската школа на природното право
Напис

Одржана 6-та сесија на Охридската школа на природното право

ОХРИДСКА ШКОЛА НА ПРИРОДНОТО ПРАВО „ОСНОВИ НА РЕФОРМАТА НА ПРАВНИОТ СИСТЕМ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ЕКОЛОШКАТА ПРАВДА“ 12 октомври, 2021 година Задоволство ни е да Ве известиме дека Центарот за стратегиски истражувања „Ксенте Богоев“ при МАНУ со поддршка од Амбасадата на САД во Скопје на 12 октомври 2021 година ја одржа 6та сесија на...

Архус Центар
Напис

Архус Центар

Во рамки на активностите поддржани од мисијата на ОБСЕ во Република Северна Македонија, а со цел јакнење на капацитетите на Архус Центарот за создавање на функционален систем за следење на работењето на јавните институции, општините, телата и органите за донесување одлуки за транспарентноста на процедурите, усогласувањето на законите и квалитетот на процесите на учество на јавноста во врска...

Студии на случај на загрозување на животната средина, загадувањето на водните ресурси и ефективноста на инспекцискиот надзор
Напис

Студии на случај на загрозување на животната средина, загадувањето на водните ресурси и ефективноста на инспекцискиот надзор

Македонското здружение за млади правници (МЗМП) во рамките на кампањата за застапување и лобирање „Разбистри сѐ“ која ја спроведува Институтот за комуникациски студии, изработи четири студии на случај кои во кои се анализираат конкретни случаи на загрозување на животната средина, загадувањето на водните ресурси, како и ефективноста на инспекцискиот надзор во овие случаи.

Инфографик: Мерки и рокови за имплементација на концептот еколошка правда
Напис

Инфографик: Мерки и рокови за имплементација на концептот еколошка правда

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви инфографици со мерки и рокови за имплементација на концептот еколошка правда.