Животна средина

Почетна » Области » Животна средина
Инфографик – Државен инспекторат за животна средина

Инфографик – Државен инспекторат за животна средина

Центарот за правни истражувања и анализи подготви инфографици од Анализата на празнини и недостатоци – предизвици и можности за институционалната и правната рамка на животната средина. Инфографиците ги покажуваат клучните наоди за достапноста на ресурси, систематизацијата на работни места и делокругот на работа на Државниот инспекторат за животна средина во однос на  инспекцискиот надзор во секторот животна среднина. Инфографиците се подготвени во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ финансиран од Владата на Обединетото Кралство, со поддршка на Британската амбасада во Скопје.