Како до ефикасна и ефективна еколошка правда?

Како до ефикасна и ефективна еколошка правда?

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви кратко видео со податоци од Документот за јавни политики: Како до ефикасна и ефективна еколошка правда.