Зошто платформа за еколошка правда?

Зошто платформа за еколошка правда?

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви инфографик со информации за целта на платформата, нејзините членови и информации како можете да се приклучите кон неа.

Линк: Инфографик-Платформа-за-еколошка-правда-860×575.jpg (860×575) (ekoloskapravda.mk)