Дали внатрешните механизми за заштита на животната средина се ефективни и ефикасни?

Дали внатрешните механизми за заштита на животната средина се ефективни и ефикасни?

Во рамки на проектот „Воспоставување ефикасна и ефективна еколошка правда“ поддржан од Британската амбасада Скопје, ЦПИА подготви информативно видео со главните празнини во правната рамка за животната средина во Северна Македонија.