ВИДЕО: БУЧАВАТА КАКО ВТОРАТА НАЈГОЛЕМА ЕКОЛОШКА ПРИЧИНА ЗА ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ

ВИДЕО: БУЧАВАТА КАКО ВТОРАТА НАЈГОЛЕМА ЕКОЛОШКА ПРИЧИНА ЗА ЗДРАВСТВЕНИ ПРОБЛЕМИ

Центарот за правни истражувања и анализи во рамки на проектот Унапредување на квалитетот и одговорноста во Македонскиот правосуден сектор финансиран од Амбасадата на Кралството Холандија изработи информативно видео за негативното влијание на Бучавата во животната средина како и националната правна рамка на оваа тема.