Анализа на празнини и недостатоци – предизвици и можности за институционалната и правната рамка на животната средина

Анализа на празнини и недостатоци – предизвици и можности за институционалната и правната рамка на животната средина