Новости

Почетна » Новости
ДЕБАТА: УЛОГАТА НА УСТАВНИОТ СУД ВО ЗАШТИТАТА НА ПРАВОТО НА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА

ДЕБАТА: УЛОГАТА НА УСТАВНИОТ СУД ВО ЗАШТИТАТА НА ПРАВОТО НА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА

На 08 февруари 2022 година, Центарот за правни истражувања и анализи одржа дискусија на тема ,,Улогата на Уставниот суд во заштита на правото на здрава животна средина’’, на која присуствуваа претставници од платформата за еколошка правда и групата Блупринт – за реформи во правосудството.

Новинарска сторија: Признавање на екоцидот – поставување на законска должност за грижа за животот на Земјата

Новинарска сторија: Признавање на екоцидот – поставување на законска должност за грижа за животот на Земјата

Независниот експертски панел за правната дефиниција на ‘екоцид’ го дефинира овој поим како „сурови и незаконски дејствија извршени со сознание дека постои значителна веројатност за сериозна, широко распространета или долгорочна штета на животната средина предизвикана од тие дела.“

РОДОВИТЕ АСПЕКТИ ВО ПРЕВЕНЦИЈАТА НА ЕКОЛОШКИОТ КРИМИНАЛ

РОДОВИТЕ АСПЕКТИ ВО ПРЕВЕНЦИЈАТА НА ЕКОЛОШКИОТ КРИМИНАЛ

Еколошкиот криминал и прашањата за животната средина се особено важни за Северна Македонија, како земја во развој каде што главните...

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛ

КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА НА СТРАТЕГИИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО ЕКОЛОШКИ КРИМИНАЛ

Во рамки на проектот „Проект за добро управување со животната средина“, Центарот за правни истражувања и анализи ја изготви „Компаративната анализата на стратегии за справување со еколошки криминал“.